HABAKUK DEL CIKUTA

2021 7

(VIEJO VIZACACHA DEL CAPANGA & ERA DEL CAPANGA)

Data ur. 16.05.2020r.

 

REPRODUKTOR

 

HD - A ED 0/0

BAER TEST +/+

SERCE ZDROWE- WOLNE OD WAD

 

 

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI

 

Testy psychiczne 5/5

Zgryz nożycowy